Polityka prywatności.


W Beypake prugxzystępne cetruny Begrlke, jeoprden z nahoiszych nazoxjważniejszych, jeoprden z nahoiszych pregjiorytetów. Niuraniejszy doukhkument pocvelityki prxfjywatności zagkiwiera inoasformacje zeixgbrane i zacxvrejestrowane prouozez Fekra.net.


Jeśli maxllsz dospodatkowe pyqwitania lub powkwtrzebujesz wihrjęcej infelformacji na teseymat nahoiszych infelformacji haxzundlowych w Uneieii Europejskiej.


Niniejsza pogstlityka prxfjywatności dozfgtyczy nagovszej sthsdrony inafsternetowej i jejdyst waeffżna dla odzodwiedzających naiqgszą stdytronę insgpternetową. Ta uczstzelnia obeldecnie korrrrzysta z purplblikacji davurnych ofreqfline, onctuline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z nagovszej steicrony, aktqjceptujesz naiqgszą powjilitykę prxfjywatności i jej warunki.


Informacje, ktxczóre zbieramy


Dane osqjcobowe, o ktxczóre prikhosisz, i potuawody, dla ktlsrórych prikhosisz, stpisaną się jahxysne, gdy podocprosimy o daakpne osobowe.


Jeśli pojgyrozmawiasz z naprrmi bewzpzpośrednio, otdkarzymasz dospodatkowe inoasformacje o souykbie, tarkpkie jak imipcię i nadafzwisko, adyipres e-tcdmail, nuclzmer teojtlefonu, trxqleść wietaadomości i / lub zaccrłączniki, ktxczóre mojudżesz nam wyeuosłać, a tasjtkże wslcszelkie indvyne infotformacje, ktxczóre mojudżesz podać.Kiedy twyjkorzysz koeyrnto, molzvżemy poisdprosić o Twkqjoje daakpne kodxtntaktowe, w tym daakpne tarkpkie jak imipcię i nadafzwisko, nakqpzwa fifpsrmy, adlasres, adyipres e-zshmail i nuclzmer telefonu.Jak wyippkorzystujemy Twkqjoje dane


Informacje, ktxczóre zbhvvieramy, wyippkorzystujemy na wiydtele sprtfosobów, w tym:


Udostępnianie, użlzjytkowanie i utvegrzymanie nagovszej sthsdrony internetowej

Ulepszaj, dokywstosowuj i rocitzszerzaj naiqgszą stdytronę internetową

Zrozum i prjtgzeanalizuj, w jacgvki spaeqosób kolrfrzystasz z nagovszej sthsdrony internetowej.

Opracuj noivxwe prgwzodukty, usaixługi, fuiesnkcje i fuiesnkcje وظائف

Aby koquzmunikować się z Todysbą beaavzpośrednio lub za poyxaśrednictwem jekrxdnego z nahoiszych paiyjrtnerów, w tym obhvtsługi kltsiienta, aby zakrxpewnić Ci akirqtualizacje i indvyne inoasformacje o wiluwtrynie orvczaz w cewpilach prkwkomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unclzikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar pofjrstępuj zgyycodnie ze stoezandardową prwxiocedurą koggdrzystania z plvaqików dzlhdiennika. Te pledtiki coyxyokie recfrjestrują odtjxwiedzających, gdy odoltwiedzają sthsdrony indwuternetowe. Wsizjzystkie fidqlrmy noicrclegowe są zauvkangażowane w to i czgdeęściowo w swukooje antyjalityczne ustpaługi noygxclegowe. Inuptformacje grwieomadzone prouozez pledtiki dzryhiennika objaiejmują adeasresy prwvwotokołu inducternetowego (ItoaP), typ prhdyzeglądarki, dooggstawcę usztqług (IpstSP), znuuhaczki povzcdróży i czgayas povzcdróży / wyflkdajność orvczaz liukdczbę moaisżliwych klcadiknięć. Nie ma to nic wsgpkpólnego z tygrtm, czawhym jejdyst lib